Inquiry results of Ei inclusion for Journal of Medical Biomechanics Vol.26, No.6, 2012
  • Share:

 

Inquiry results of Ei inclusion for Journal of Medical Biomechanics Vol.26, No.6, 2012

Since 2010, Journal of Medical Biomechanics has been officially included by Ei, and all the published articles are included by Ei. Newly published articles included by Ei will be updated on our website on time. The Ei accession number of articles in Vol.25, No. 6, 2012 is as follows:

Vol.26, No. 6, 2012

CAO Xue20130315915387                           NIU Jing20130315915388 

DU Chang-lin20130315915389                   CHEN Yu20130315915390

LIU Zhong-qi20130315915391                    LIU Ming20130315915392

ZHANG Zheng-gang20130315915393   ZHAI Wen-jie20130315915394  

CHEN Ke20130315915395                            LU Ting20130315915396 

HOU Wen-sheng20130315915397      DONG Ze-wen20130315915398

WANG Hong-bin20130315915399         LI Xiao-yang20130315915400 

CHEN Kai20130315915401                            LI Jian20130315915402 

ZHAN Qing-liang20130315915403      ZHANG Fei-fei20130415916056

ZHANG Zhan-zhu20130315915404

Published date:2013-02-27Click:

Current Issue


Volume , No.

Table of Contents

Archives

Volume

Issue

Most Read

Most Cited

Most Downloaded